Tanečno – pohybová príprava detí predškolského veku, žiakov základných škôl

Naším poslaním je na naučiť tancovať dievčatá i chlapcov bez obmädzenia veku. Aktuálne si môžete vybrať tanečný štýl Hip hop, Break dance alebo novinku Babytime pre najmenšie detičky. Naše tanečné skupiny úspešne reprezentujú tanečnú školu ELASTIC na súťažiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, zúčasťnujú sa tiež na rôznych spoločenských podujatiach (plesy, charitatívne akcie, podujatia mesta Bratislavy, akcie v nákup. centrách,…)

Podľa nadania a šikovnosti sú deti neskôr zadeľované do jednotlivých tanečných skupín, s ktorými sa v priebehu roka zúčastňujú tanečných súťaží na Slovensku, výnimočne aj v iných krajinách Európy. Viaceré tanečné skupiny tanečnej školy Elastic majú za sebou niekoľkoročnú históriu pôsobenia. Za ten čas nazbierali veľké množstvo ocenení a naďalej sa im darí úspešne presadzovať v domácej konkurencii.