Akadémia tanca – Tanečná škola, tanečné kurzy, kurzy tanca, cvičenia. Spoločenské tance, Tango argentino, Latino, Salsa, Pilates, Hip-Hop, Balet, Ľudovky.

V krúžku hiphop sa deti hravou a zaujímavou formou naučia základy new stylu, old schoolu – poppin, loockin, zručnosti v improvizácii a veľa pekných choreografií na známu tanečnú hudbu.

Deti sa naučia tiež vnímať telo, koordinovať jednotlivé časti tela, orientovať sa v priestore, základy rytmiky, cítiť hudbu muzikálnosti, kreativite a odvahe v skupine.